Logotipas lt

 

 

Contact us: +370 60019573

 

Ajauskas Valentinas (1948)RSS

Gimė 1948 05 04 Kaune. Gyvena ir dirba Vilniuje.
1966-1973 studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute, įgijo grafiko specialybę. Nuo 1980 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1986 m. – Lietuvos ekslibrisininkų klubo narys, nuo 1994 m. – Vilniaus estampo klubo narys.
Dailininkas dirba beveik visose grafikos srityse: kuria estampus, plakatus, ekslibrisus, karikatūras, iliustruoja knygas. Daugiausia kuria oforto ir šilkografijos technika. Išskirtinis kūrinių bruožas – atlikimo precizika. Ofortai smulkaus, detalizuoto piešinio, daugiaplaniškos kompozicijos, praturtinti toninių niuansų ir pustonių gausa. Šilkografijos technika atlikti estampai pulsuoja gyvybe. Jie – laisvo, nevaržomo piešinio, dažnai asimetriškos, fragmentinės kompozicijos, švytintys šiltų rusvų, gelsvų, raudonų tonų deriniais. Dailininkas daug tapo aliejumi, lieja akvareles. Pastarosios subtilios, preciziškos, pasižymi meistriška skaidrios akvarelės liejimo technika. Tapybos drobėse didelis dėmesys skiriamas detalėms ir kompozicinei harmonijai. Čia atgyja poetiškos dailininko vizijos, romantizuoti, fantastiniai Vilniaus vaizdai.
Dailininkas apipavidalino ir iliustravo nemažai knygų, daugiausia vaikams. Iliustracijas daugiausia kurtos akvarelės bei spalvinto piešinio tušu technika. Jos gyvos, kupinos charakteringų laisvų, išraiškingų, labai ekspresyvių piešinių. Dominuoja šiltas rusvas koloritas, personažų ir daiktų siluetai dažnai paryškinami juodu kontūru. Dailininkas apipavidalino ir maketavo daugelį knygų, dailės ir fotoalbumų: seriją „Lietuvos fauna“ (1988), Č. Kontrimo „Lietuvos geležiniai kryžiai“ (1991), „Pasaulio dailė“ (1997), meno katalogų: „Alfonsas Būdvytis“, „Gintautas Trimakas“, „Snieguolė Michelkevičiūtė“, „Daugiakalbiai peizažai“ (visi 1997) ir kt.
Sukūrė nemažai plakatų gamtos apsaugos, sveikatos, dailės parodų temomis. Ekslibrisus dailininkas pradėjo kurti dar mokykloje, yra sukūręs jų beveik 100, daugiausia oforto ir šilkografijos technika.
V. Ajauskas dailės parodose dalyvauja nuo 1968 m. Pelnė daugybę apdovanojimų respublikiniuose ir sąjunginiuose knygos meno konkursuose, plakato bei ekslibriso parodose
Kūrinių yra LDM, Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Del Bello galerijoje Toronte (Kanada), Humoro ir satyros muziejuje Gabrove (Bulgarija), taip pat jų įsigiję privatūs kolekcionieriai.

Parengta pagal LDS informaciją.

 

Autoriaus kūriniai aukcionuose: