Logotipas lt

 

 

Contact us: +370 60019573

 

Dobužinskis Mstislavas (1875-1957)RSS

Dailininkas scenografas, tapytojas, grafikas, mokslininkas, dėstytojas. Gimė 1875 m. rugpjūčio 2 d. Naugarde, mirė 1957 m. lapkričio 20 d. Niujorke. Palaidotas Paryžiuje.
1889–1895 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje, vėliau studijavo teisę Sankt Peterburge, lankė privačias dailės studijas. 1899–1901 m. Miunchene studijavo pas A. Ažbę ir Š. Hološį, 1901 m. pas Sankt Peterburgo dailės akademijos profesorių V. Matę. 

Nuo 1903 m. M. Dobužinskis pradėjo dalyvauti didžiuosiuose Europos miestuose (Paryžiuje, Berlyne, Briuselyje, Romoje, Leipcige ir kt.) rengiamose parodose. 1906–1910 m. dėstė Sankt Peterburgo E. Zvancevos piešimo ir tapybos mokykloje. 1918–1923 m. buvo Sankt Peterburgo dailės akademijos dėstytojas, nuo 1922 m. – profesorius.

1925 m. ir 1929–1939 m. gyveno Lietuvoje, kur surengė apie 11 personalinių parodų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestuose. 1939 m. M. Dobužinskis išvyko į Londoną rengti savo tapybos parodos. Tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui į Lietuvą nebegrįžo; gyveno Didžiojoje Britanijoje, Juntinėse Amerikos Valstijose, Prancūzijoje, Italijoje.
Sukūre Sankt Peterburgo, daug tapybinių ir grafinių Vilniaus (ciklas „Vilniaus vaizdai“, 1903–1914), Kauno peizažų. Apipavidalino ir iliustravo knygų (H. K. Anderseno „Kiauliaganys“, 1922; F. Dostojevskio „Baltosios naktys“, 1923; Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą“, 1938), sukūrė ekslibrių, plakatų, scenovaizdžių Maskvos dailės teatrui, Valstybės teatro spektakliams.
Kūriniams būdingas lyrizmas, retrospektyvizmas, dekoratyvumas, raiškios, dažnai frontalios kompozicijos, meistriškas kontūrinis piešinys, santūrios spalvos; ankstyvieji kūriniai turi moderno bruožų. Kūryba darė didelę įtaką lietuvių dailei, ypač scenografijai, grafikai.

Parengta pagal: LDM dailininkų duomenų bazę, LIMIS, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5, p. 43–44.

 

Autoriaus kūriniai aukcionuose:

Scenovaizdis V. Šekspyro spektakliui "Karalius Lyras", 1923, litografija, 29.8x31.5 cm

Pavadinimas: Scenovaizdis V. Šekspyro spektakliui "Karalius Lyras" Pradinė kaina: 550,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sign. AD: M. Dobužinskis Sukūrimo metai: 1923 Technika: litogr ...