Print |  Close this window

Kalnai, 1952-1960 m., drobė, aliejus, 42 x 48 cm

Kalnai, 1952-1960 m., drobė, aliejus, 42 x 48 cm

Pavadinimas: "Kalnai"

Pradinė kaina: 1320,00 Eur

Pardavimo kaina:1320 Eur

Sukūrimo metai: 1952-1960

Technika: drobė, aliejus

Matmenys cm: 42 x 48

Aukciono nr. ir data: Nr. 1, 2015.09.12 d.

Loto nr. : 1

 


Tittle: Mountains

Starting price: 1320,00 Eur

Selling price:  1320, 00 Eur

Year of creation: 1952-1960

Technique: oil on canvas

Dimensions cm: 42 x 48

Auction no. and date: No. 1, 2015.09.12

Lot no: 1

Print |  Close this window