Logotipas lt

 

 

Contact us: +370 60019573

 

Valiukaitė-Juknienė Sofija (1915-2006)RSS

Kauno meno mokyklos dekoratyvinės tapybos studijos mokiniai su profesoriumi A. Žmuidzinavičiumi. Sofija Valiukaitė - pirmoje eilėje, antra iš dešinės. 1937 m.


Sofija Valiukaitė - Juknienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1915 m. Rygoje, mirė 2006 m. Kaune. 1949 m. baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, dekoratyvinę ir monumentaliąją tapybą. Diplominiam darbui (pano "Vaikų žaidimai") vadovavo profesorius St. Ušinskas. Dailės parodose dalyvauja nuo 1958 m.
Dailininkės darbų yra įsigijęs M. K. Čiurlionio muziejus, Lietuvos Dailės muziejus, Žemaitkiemio galerija, Dotnuvos Žemės ūkio akademijos galerija, privatūs kolekcionieriai iš Vokietijos, JAV, Švedijos. Sofija Valiukaitė-Juknienė surengė 20 personalinių parodų įvairiose Lietuvos Respublikos vietose. Per kūrybinį laikotarpį dailininkės darbai du kartus degė gaisruose (kaimo sodyboje sudegė nemažai jaunystės periodo darbų, vėliau dar vienas gaisras kilo mediniame name Kaune, kur buvo dailininkes dirbtuvė), todėl iki šių dienų menininkės kūrybinis palikimas išliko nepilnai.

 

"Dailininkės Sofijos Valiukaitės-Juknienės vardas yra gerai žinomas meno mylėtojams ir dailininkams. Ji priklauso tai dailininkų kartai, kuri sėmėsi dailės žinių ir įkvėpimo dar Nepriklausomoje Lietuvoje. S. Valiukaitei dėstė prof. St. Ušinskas, P. Kalpokas, J. Šileika, V. Didžiokas ir kt., kurie šiandien priklauso Lietuvos dailės klasikai.

Ilgame gyvenimo kelyje dailininkei teko ne tik piešti, tapyti, bet ir dirbti pedagoginį darbą. S. Juknienė 32 metus dėstė piešimą, kompoziciją, tapybą meno mokyklose, keletą metų vadovavo Kauno Dailės Technikumui (...). Sofijos Juknienės meninis pasaulėvaizdis poetiškas, emocingas ir netgi mįslingas. (...). Dailininkė stipri peizažistė. Ji giliai jaučia gamtą, tarsi kvėpuotu su ja vienu ritmu. Jos peizažams būdinga aiški kompozicija, įspūdingos spalvinių tonų ir pustonių dermės (...). Tapytoja sukūrė nemažai peizažų, kurie kupini etnografinių motyvų (ciklas "Senoji Lietuva", "Zervinai", "Sena koplyčia", "Smutkeliai" ir kt.). Tačiau didžiausią įspūdį palieka peizažai, kuriuose juntama žemės, vandens ir dangaus jungtis, kosmoso platybių iliuzija (...). Iš lietuvių peizažistų jai artimi tapytojų A. Petrulio, Samuolio, Dobužinskio darbai (...). Visą kūrybinį gyvenimą Sofiją Juknienę inspiravo jos mokytojų V. Kairiūkščio, V. Didžioko pamokos apie paveikslo erdvės komponavimo paslaptis, apie vaizdo dominantę, kurių dėka darosi iškalbus linijų, tonų, spalvų tembras. (...)

Sofija Juknienė yra sukūrusi visą eilę natiurmortų, kuriuose mus supantys daiktai bei interjero vaizdai kalba apie žmogaus egzistencijos paslaptį, apie žodžiais nenusakomą laiko tėkmę. Dailininkės sukurtų natiurmortų elegantiška kompozicija, netikėtos daiktų sąšaukos, kartais kontrastingai raiškios, o kartais prigesintos pastelinės spalvų dermės ("Dirbtuvės interjeras", "Natūra su žibaline lempa", "Kėdė ir vaisiai"). Natiurmortai su dailininkės aplinkoje esančiais daiktais, gėlėmis, nežinomų tautodailininkų sukurtomis Šventųjų statulėlėmis liudija dailininkės sielos subtilumą, jos sugebėjimą prakalbinti daiktų tylą." Akademikas Algirdas Gaižutis.

Dailininkė taip pat sukūrė įspūdingų portretų (G. Kuprevičiaus, Advokatės A. Klibaitės, Aktorės A. Mackevičiūtės, B. Didžiokienės, A. Kostkos ir kt.). LDM saugomi darbai: „Moters portretas“ (1983).

Parengta pagal: Algirdas Gaižutis, Marija Jukniūtė. Sofija Valiukaitė-Juknienė. Tapyba. Kaunas, 2001.

 

Autorės darbai aukcionuose:

 

 

Azerbaidžano peizažas, 1976, drobė, aliejus, 60 x 80 cm

Pavadinimas: "Azerbaidžano peizažas" Pradinė kaina: 1180,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sukūrimo metai: 1976 Technika: aliejus, drobė Matmenys cm: 60 x 80 Aukciono nr. ir data: Nr. 1, 2015.0 ...

Dotnuvos bitynas, 1974, kart., guaš., past., 65 x 80 cm

Pavadinimas: Dotnuvos bitynas Pradinė kaina: 550,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sign. AD: S. Juknienė 74 Sukūrimo metai: 1974 Technika: kartonas, guašas, pastelė Matmenys cm: 65 ...

Dubysa, 1972, kart., temp., past., 60 x 80 cm

Pavadinimas: Dubysa Pradinė kaina: 950,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sign. AK: S. Juknienė 72, Dubysa Sukūrimo metai: 1972 Technika: tempera, kartonas, pastelė Matmenys cm: 60 x 80 Aukcion ...

Dvaro tiltelis, 1983, kart., guaš., 50 x 60 cm

Pavadinimas: Dvaro tiltelis Pradinė kaina: 550,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sign. AD: S. Juk. Sukūrimo metai: 1983 Technika: kartonas, guašas Matmenys cm: 50 x 60 Aukciono nr ...

Gėlių puokštė, 1972, kart., temp., past., 67 x 99 cm

Pavadinimas: Gėlių puokštė Pradinė kaina: 950,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sign. VK: S. Juk. 72 Sukūrimo metai: 1972 Technika: tempera, kartonas Matmenys cm: 67 x 99 Aukciono nr. ...

Giedriaus Kuprevičiaus portretas, 1971, kart., pastelė, 84x71 cm

Pavadinimas: Giedriaus Kuprevičiaus portretas Pradinė kaina: 1400,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sign. AD: S. Juknienė 71 Sukūrimo metai: 1971 Technika: kartonas, pastelė Matmenys cm: 84x71 ...

Kėdė su vaisiais, 1976, drobė,aliejus, 75 x 45 cm

Pavadinimas: "Kėdė su vaisiais" Pradinė kaina: 750,00 Eur Pardavimo kaina: 750,00 Eur Sukūrimo metai: 1976 Technika: tempera, kartonas Matmenys cm: 75 x 45 Aukciono nr. ir data: Nr. 1, 2015.09.1 ...

Liguliarija, 1976, drobė, aliejus, 100 x 54 cm

Pavadinimas: "Liguliarija" Pradinė kaina: 500,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sukūrimo metai: 1976 Technika: tempera, kartonas Matmenys cm: 100 x 54 Aukciono nr. ir data: Nr. 1, 2015.09.12 d. ...

Natiurmortas su liaudies skulptūrėlėmis, 1981, drobė, aliejus, 70 x 50 cm

Pavadinimas: "Natiurmortas su liaudies skulptūrėlėmis" Pradinė kaina: 640,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sukūrimo metai: 1981 Technika: kartonas, tempera Matmenys cm: 70 x 50 Aukciono nr. ir ...

Natiurmortas su skulptūrėle, 1967, kart., temp., lakas, 63 x 85 cm

Pavadinimas: Natiurmortas su skulptūrėle Pradinė kaina: 950,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sign. AK: S. Juk. 67 Sukūrimo metai: 1967 Technika: tempera, kartonas, lakas Matmenys cm: 63 x 85 ...

Prie Dauguvos, 1976, tempera, kartonas, lakas, 40 x 50 cm

Pavadinimas: "Prie Dauguvos" Pradinė kaina: 600,00 Eur Pardavimo kaina: 600,00 Eur Sukūrimo metai: 1976 Technika: tempera, kartonas, lakas Matmenys cm: 40 x 50 Aukciono nr. ir data: Nr. 1, 2015. ...

Prie Kuršių marių, 1974,  kartonas, al.tempera, 50 x 70 cm

Pavadinimas: "Prie Kuršių marių" Pradinė kaina: 700,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sukūrimo metai: 1974 Technika: kartonas, tempera Matmenys cm: 50 x 70 Aukciono nr. ir data: Nr. 1, 2 ...

Prie Nemuno, 1977,  drobė, aliejus,  50 x 69 cm

Pavadinimas: "Prie Nemuno" Pradinė kaina: 980,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sukūrimo metai: 1977 Technika: drobė, aliejus Matmenys cm: 50 x 69 Aukciono nr. ir data: Nr. 1, 2015.09.12 d. Lo ...

Saulėgrąžos prie veidrodžio, 1978, kart., drb. al., 65x47 cm

Pavadinimas: "Saulėgrąžos prie veidrodžio" Pradinė kaina: 480,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sukūrimo metai: 1978 Technika: kartonas, drobė, aliejus Matmenys cm: 65 x 47 Aukciono nr. ir ...

Senosios sienos bokštas Kaune, 1972, kartonas, tempera, 67 x 86 cm

Pavadinimas: "Senosios sienos bokštas Kaune" Pradinė kaina: 1180,00 Eur Pardavimo kaina: neparduota Sukūrimo metai: 1972 Technika: kartonas, tempera Matmenys cm: 67 x 86 Aukciono nr. ir d ...