Logotipas lt

 

 

Contact us: +370 60019573

 

Vasnecov Viktor Michailovič (Васнецов, Виктор Михайлович) (1848-1926), (Atrib.)RSS

Viktoras Michailovičius Vasnecovas (1848–1926) garsus rusų tapytojas, grafikas, scenografas, monumentalistas, architektas. Dailininkas gimė Rusijos imperijos Lopjalo kaimelyje Viatkos gubernijoje dvasininko šeimoje. V. Vasnecovo senelis buvo ikonų tapytojas, o brolis Apolinaras Vasnecovas taip pat tapo dailininku. Tapyba akvarele buvo dažnas šios šeimos narių laisvalaikio praleidimo būdas, suteikęs būsimam tapytojui daug naudingų žinių ir postūmį kurti. Dailininkas pirmiausiai mokėsi Viatkos kunigų seminarijoje, po to Peterburgo piešimo mokykloje, o 1868-1875 metais studijavo Peterburgo dailės akademijoje. Nuo 1874 m. pastoviai dalyvaudavo Kilnojamųjų dailės parodų draugijos („Peredvižnikų“) parodose. 1878 m. V. Vasnecovas apsigyveno Maskvoje, kur pilnai atsiskleidė jo, kaip tapytojo talentas ir čia jis pradėjo kurti garsią tapybos darbų seriją Rusijos folkloro, sakmių ir pasakų tematika. Pradžioje šie kūriniai buvo amžininkų nesuprasti, tačiau jau 1881 m. V. Vasnecovo paveikslas „Alionuška“ tapo vienu iš populiariausių tapybos darbų Rusijoje, o vėliau ir kiti darbai buvo pradėti labai vertinti.
Pirmasis iš šios serijos tapybos darbų buvo „Karžygys kryžkelėje“ (Витязь на распутье), kurį tapyti V. Vasnecovas pradėjo 1870 metais nuo nedidelio eskizo „Karžygys ant žirgo su šarvais“ (Витязь на коне и в кольчуге). Dailininkas šį paveikslą ir jo variantus tapė apie 15 metų, lygiagrečiai tapydamas ir kitos tematikos kūrinius. Paveikslas buvo baigtas 1877 metais, o 1878 metais buvo pristatytas šeštoje „Peredvižnikų“ parodoje. 1882 metais dailininkas sukūrė antrą, didesnio formato, paveikslo „Karžygys kryžkelėje“ variantą.
Paveikslo „Karžygys kryžkelėje“ kūrybos procese arba jo gerbėjų privačioms kolekcijoms, dailininkas greičiausiai sukūrė ne vieną šio paveikslo variantą, kurie šiek tiek skyrėsi kompozicija, karžygio figūros rakursu ir ieties padėtimi. Pirmuose šio paveikslo variantuose V. Vasnecovas karžygį pavaizdavo veidu atsisukusį į žiūrovą, už akmens buvo nutapęs kelią. Vėlesniame variante raitelis buvo atsuktas į žiūrovą nugara, centriniu akcentu tapo kryžkelės akmuo su užrašu, o vietoj kelio buvo pavaizduota pelkėta pieva.
„Karžygys kryžkelėje“ simbolizavo naują V. Vasnecovo kūrybos etapą – juo buvo pradėtas naujas dailininko darbų ciklas Rusijos epų tema. Pirmasis paveikslo variantas šiuo metu yra Serpuchovo dailės ir istorijos muziejaus kolekcijoje, o antrasis šiuo metu yra saugomas Valstybiniame Rusijos muziejuje Peterburge.

 

Autoriaus kūriniai aukcionuose: